Home » Augustus » Die hoëvlak-gesprek

Die hoëvlak-gesprek

Laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid bring drome, baie praat lei tot onverstandige woorde (Prediker 5:2).
Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig (Spreuke 10:19)
So sê die Here die Almagtige: “Luister goed …” (Jeremia 9:17).

Die afleiding is waarskynlik oordrewe: Ons het twee ore en net een mond of tong. En daarom behoort ons in hierdie lewe meer te luister as praat.

Tog skuil daar in hierdie ietwat lukrake afleiding ʼn groot waarheid. Want vir egte ontmoeting en groeiende medemenslikheid is luister ʼn belangrike voorwaarde.

Deur te luister hoor en ontdek ons wie die ander is. Ons ontdek die ryk maar ook wisselende gang en spektrum van hulle lewe – waar hulle vandaan kom, wat hulle lotgevalle langs die pad was en waarheen hulle nou op weg is.

Belangriker nog: Deur goed en sensitief te luister, herken ons mettertyd onsself in ander se stories. Ons ontdek waar ons verskil, maar ook wat ons aan mekaar bind. En so raak ons hopelik deernisvoller, begrypender en liefdevoller medemense.

Om die woorde van ʼn goeie vriend te gebruik: “Hou die gesprek op ʼn hoë vlak – luister!”

Want, so herinner die wysheidsleraars ons, baie praat lei tot onverstandige woorde. Selfs tot subtiele sondes.

O Here, help ons om vandag te luister – allereers na U en dan ook na ander mense. Amen.

Carel Anthonissen