Home » Augustus » Hoe lank nog, Here?

Hoe lank nog, Here?

Hoe lank sal goddelose mense, o Here, hoe lank sal goddelose mense jubel? (Psalm 94:3).

Die digter van Psalm 94 worstel met ʼn probleem wat ons vandag goed ken.

Dit is die pynlike ervaring dat, terwyl gelowiges reg probeer leef, daar ʼn hele gemeenskap van goddeloses is wat ander veronreg en selfs om die lewe bring (94:4-6). En dit sonder dat iemand ʼn vinger verroer om hulle te keer.

Trouens, so verwaand en selfversekerd het die goddeloses van Psalm 94 in die pleeg van hulle wandade geword dat hulle – so kla die psalmdigter – onbeskaamd daaroor begin spog het, asof dit ʼn grootse prestasie is (94:3-4).

En dit terwyl hulle in dieselfde asem met groot vertoon aangekondig het dat daar tog nie ʼn God is wat hulle kan sien en die kwaad kan vergeld nie (94:7).

Geen wonder die psalmdigter se ontsteltenis het mettertyd breekpunt bereik nie (94:19). Moedeloos en magteloos begin hy dan uitroep: “Hoe lank, Here? Ja, hoe lank nog voor U ingryp en u eer herstel, u verpletterde volk weer help?” En dan dié gebed: “Here, God wat vergeld, laat u lig weer skyn. Verhef U, regter van die aarde, gee hoogmoediges hulle verdiende loon!” (94:1-3).

Hoe wanhopig hierdie gebed ook al klink, is dit dikwels al wat ons kan doen wanneer die onreg dreig om ons moed te knak en ons hoop te vernietig. Dit is om aanhoudend te bly roep: “Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog?”

En om dan te vertrou dat daar iewers tog lig sal deurbreek wat ʼn einde aan die waansin sal bring.

Here, vandag roep ons saam met die digter van Psalm 94: Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog moet ons die onreg en geweld verduur? Gryp tog in, herstel die reg, stuur u lig. Amen.

Carel Anthonissen