Home » September » Sy son skyn oor almal

Sy son skyn oor almal

“Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies” (Matteus 5:44-45).

Met die aanbreek van die lente begin die bome op ons tuisdorp weer opvallend blom.

Na aanleiding hiervan merk my skoonma die ander dag op: “Dis tog merkwaardig hoe die bome wat die meeste son kry die vinnigste en meeste begin blom en uitloop.”

Hoe toepaslik is dié beeld nie vir ons menslike lewe nie! ʼn Mens sou selfs die aard van Jesus se bediening só kon beskryf. Want waar Hy ook al gekom het, het Hy telkens die vrolike en bevrydende lig van God se liefde en genade oor mense se lewe laat val.

En dan was die verandering opvallend. Mense het begin blom en met entoesiasme en vrymoedigheid begin praat oor alles wat met hulle gebeur het. Hoe hierdie lig hulle bevry en met blydskap vervul het. Die voorbeelde hiervan is volop in die Bybel.

Die wonderlike is – en dit het Jesus self verklaar – God laat vandag die son van sy goedheid en guns oor alle mense val, oor die goeies en die slegtes. As draers van God se lig word ons vandag tot soortgelyke dade opgeroep – hoe moeilik dit ook al mag wees.

O Here, dankie vir die lig van u goedheid en genade wat vandag weer op ons en op alle ander mense val. Help ons om dieselfde lig op ander te laat skyn. Amen.

Carel Anthonissen