Home » September » Hy ken ons naam

Hy ken ons naam

Jesus het vir haar gesê: “Maria!” (Johannes 20:16).

Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” (Johannes 21:17).

Dit is opvallend dat Jesus, toe Hy tydens sy aardse lewe mense as vriende opgesoek het, hulle telkens op hulle naam genoem het.

Die voorbeelde is talloos: Petrus, Saggeus, Johannes, Lasarus, Paulus, Maria, Marta …

Deur mense op hulle naam te noem het Jesus allereers laat blyk: “Julle is my vriende, my reis- en geesgenote. Ek ken julle deur en deur. Ek ken en waardeer julle goeie eienskappe, julle potensiaal. Maar Ek weet ook van julle swakhede, julle mislukkings, die feit dat julle My by geleentheid in die steek kan laat.”

Deur sy dissipels en volgelinge op hulle naam te noem en daarmee vol te hou, selfs nadat hulle Hom in sy doodsuur verlaat of verloën het, laat Jesus blyk: “Dit maak nie saak nie – selfs al raak julle ontrou, bly Ek getrou. Selfs al verlaat en vergeet julle My, onthou en aanvaar Ek julle steeds as my vriende. Ek hanteer julle steeds met respek en liefde. Ek soek julle steeds op.”

Tog wonderlik dat Jesus ons naam ken. En dat sy vriendskap vir ons so ver kan strek, sy liefde vir ons so wyd en hoog kan wees. Geen wonder dat Paulus, Jesus se laatkommer-vriend, net maar in verwondering kon uitroep nie: “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë!” (Romeine 11:33).

O Here, saam met Paulus verwonder ons ons vandag opnuut daaroor dat U ons naam ken. En ons steeds opsoek, selfs al vergeet en verlaat ons U. Amen.

Carel Anthonissen