Home » September » Die rykdom van ʼn goeie naam

Die rykdom van ʼn goeie naam

ʼn Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud (Spreuke 22:1).

Om ʼn naam te hê is uiteraard belangrik.

Ons naam dui op ons identiteit. Dit sê en beskryf wie ons is. Dit herinner ons ook dat ons iewers behoort. Iewers ingeweef en ingeskakel is.

Belangriker nog as dat ons ʼn naam het, is dat ons naam goed sal wees. Dat wanneer mense oor ons praat of selfs net ons naam fluister, dit positief, vol eerbied en respek sal wees. Die Spreukeskrywer het die belang en waarde van ʼn goeie naam deeglik besef toe hy geskryf het: “ʼn Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud” (22:1).

Gegewe dat die skrywer uit ʼn Joodse konteks kom, is dit moontlik dat ʼn goeie naam vir hom allereers op ʼn onkreukbare reputasie in die sakewêreld gedui het. Maar dit strek beslis wyer. Dit verwys ook na mense wat hulle op ander maniere as nederig, verstandig, wys, betroubaar en vaardig onderskei het (22:3-4, 11-12, 17, 29). En so respek, selfs bewondering, by ander afgedwing het.

In die konteks van Spreuke 22 was vriendelikheid (22:11) en veral mededeelsaamheid, ja, die gewilligheid om die armes te help, ʼn deug wat agting laat ontstaan en tot ʼn goeie naam bygedra het (22:9).

Ons leef een maal. Ons goeie naam of reputasie is ʼn kosbare geskenk. Laat ons dit koester en daarteen waak om dit te verloor, te verkwansel of sommer net weg te gooi.

Here, dankie dat U ons naam ken. Dat U ons die geleentheid gee om ʼn goeie naam te hê. Hou ons dankbaar en nederig vir hierdie voorreg. Amen.

Carel Anthonissen