Home » September » ʼn Bron vir sin en rigting

ʼn Bron vir sin en rigting

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ʼn regte lewenswyse te kweek (2 Timoteus 3:16).

Tydens my jeugjare was daar meer as een manier waarop ons geloof gevorm en gevoed is.

Naas kerkgang was die belangrikste hiervan om die Bybel te leer ken, om selfs sekere Skrifgedeeltes te memoriseer. En om só, in pas met Psalm 1 se oproep (Ps 1:2), ons gedagtes gereeld in God se woord en wil te drenk.

As gevolg van hierdie dissipline kan ek vandag steeds sekere Bybelgedeeltes of Bybelverse, soos Psalm 23, Johannes 3:16 en die Ons Vader-gebed, woordeliks herhaal. En ek is beslis nie die enigste van my geslag wat dit kan doen nie.

In die geskiedenis van die kerk het die gebruik om deur die Bybelse verhale en briewe ons aandag voortdurend op God te rig baie gelowiges, veral dié wat vervolg is, staande gehou en help oorleef.

Vandag, so kom dit voor, is die getroue lees van die Bybel vir baie ʼn verlore gewoonte. Wat jammer is, want só leef ons, dikwels onbewustelik, verby een van die groot bronne wat sin en rigting aan ons lewe kan verleen.

Paulus kon destyds persoonlik daarvan getuig (2 Tim 3:16).

O Here, u Woord is ʼn lig op ons pad en ʼn lamp vir ons voet. Help ons om dit al hoe meer te ontdek. Amen.

Carel Anthonissen