Home » September » Ek wil stil wees en op U wag

Ek wil stil wees en op U wag

Here, hoor tog my gebed; laat my hulpkreet U bereik! Moet tog nie u gesig vir my verberg in my tyd van nood nie. Draai u oor na my in die tyd wanneer ek roep. Antwoord my gou (Psalm 102:2-3).

ʼn Ander manier om te leer om met volgehoue aandag voor die aangesig van God te leef, is om die gebede van ander gelowiges te gebruik.

En daar is talryke boeke wat ons hiermee kan help.

Jörg Zink, die Duitse teoloog, het reeds in 1970 sy Pad na gebed geskryf, ʼn boek waarin hy nie net praktiese leiding oor gebed gee nie, maar ook sekere gebede aanbied waarmee ons daagliks na God toe kan gaan. Een so ʼn gebed gaan oor die waarde van stilte en hoe dit ons kan help om te midde van ʼn veelheid aansprake tog God se stem te hoor.

Die gebed wat ek al dikwels aan die begin van ʼn erediens gebruik het, lui soos volg:

Ek wil stil wees Here, en op U wag. Ek wil stil wees sodat ek kan verstaan wat in u wêreld gebeur. Ek wil stil wees om na aan die dinge te kom, aan al u skepsels, om hulle stemme te hoor.

Ek wil stil wees sodat ek onder die baie stemme u stem kan herken. Ek wil stil wees en my daaroor verwonder dat U vir my ʼn woord het. Here, ek is nie werd dat U na my toe kom nie. Maar spreek net een woord dan word my siel gesond. Amen.

Miskien weet jy nie meer hoe of wat om te bid nie. Miskien verlang jy daarna om te bid, maar jou woorde het lankal opgedroog. Miskien is Zink se woorde vandag vir jou gegee om weer te begin bid.

Here, hoor my tog wanneer ek vandag na U toe kom en roep. Amen.

Carel Anthonissen