Home » Oktober » ʼn Ruimte vir voeding

ʼn Ruimte vir voeding

Ons moet nie van die samekoms van die gemeente wegbly soos sommige se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan (Hebreërs 10:25).

Oefen jou liewer om in toewyding aan God te leef … Dit is ʼn betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word (1 Timoteus 4:7, 9).

Ek ken ʼn slim vrou wat haar kleinkinders op allerlei vindingryke maniere help grootmaak.

In die proses leer sy hulle onder meer die waarde van kerk toe gaan.

Haar argument berus op ouer sienings van menswees, maar dit is eenvoudig, verstaanbaar en werk goed. Dit lui min of meer só: Ons as mense bestaan uit drie dele, naamlik liggaam, verstand en gees.

Ons liggaam, só begin sy gewoonlik haar betoog, moet gereeld met gesonde kos en drank gevoed word. Só word ons liggaam sterk en soepel.

Ons verstand, vervolg sy, word gevoed deur skool toe te gaan om daar kennis in te win sodat ons ruimer kan dink, kan redeneer en kan onderskei tussen wat goed en sleg is.

En om ons gees, wat volgens haar die belangrikste deel van ons bestaan vorm, te voed en te verruim, moet ons kerk toe gaan. Want die kerk as gemeenskap van gelowiges is onder meer ook ʼn ruimte waar ons deur die Woord gevoed en verryk kan word sodat ons meer volwasse mense kan word.

Haar resep is eenvoudig, maar vol kosbare waarhede. Net soos die Hebreërskrywer en Paulus se raad destyds.

Here, dankie vir u kerk waar ons elke Sondag ander in liefde kan ontmoet en uit u Woord kan leer leef. Amen.

Carel Anthonissen