Home » Oktober » God sorg vir ons

God sorg vir ons

Hulle is almal van U afhanklik, U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet, U maak u hand oop, en hulle kry meer as genoeg (Psalm 104:27-28).

Dat God, volgens die digter van Psalm 104, sy woonplek in die natuur maak, is ʼn geweldig troosryke gedagte.

Dit beteken onder meer, soos baie gelowiges dit vandag ook ervaar, dat ʼn uitstappie in die natuur ʼn erediens kan word, ʼn manier om God se werke te bewonder en te prys.

Om God se openbaring tot die natuur te beperk, kan wel daartoe lei dat God aan ʼn onpersoonlike krag of energie gelykgestel word. In Psalm 104 word dit duidelik dat God oneindig groter en wonderliker is as dit.

Behalwe dat God, sê die digter, by ons in die natuur sigbaar woon en werk, is God as Skepper ook die Verbondsgod wat vreugde vind in sy skepping (Psalm 104:31). En daarom alles wat leef, met name die mens, elke dag voed, versorg en dra (104:27-30). God se sterk, skeppende hand is ook sy oop, voedende en leidende hand.

God, so het Jesus ons kom wys, het selfs ʼn gesig. Trouens, die God van Jesus is die wagtende en vergewende Vader (Lukas 15:11-31). Ook die sorgende Moeder wat, soos ʼn hen met haar kuikens, verlang om ons elke dag onder haar vlerke te hou (Matteus 23:37).

Daarom kan ons vandag weer met God praat, tot God bid. Daarom kan ons God loof en prys, soos die psalmdigter.

Here, ons Here, U sorg elke dag vir ons, selfs wanneer ons dit nie sien of ervaar nie. Ons loof U daarvoor. Amen.

Carel Anthonissen