Home » November » Om God te bemagtig

Om God te bemagtig

Ek moet die Here prys en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sondeskuld vergewe, wat al my siektes genees; wat my lewe vrykoop van die graf, my kroon met liefde en ontferming (Psalm 103:3-4).

Om soos die blinde Bartimeus gedurig na Jesus om ontferming en genade te roep (Markus 10:47-48), is inderdaad ʼn teken van egte geloof.

Só erken ons hoe afhanklik ons as sondaars van sy liefde en vergifnis is, terwyl ons terselfdertyd vertrou dat Hy dit graag aan ons wil skenk. Trouens, om só in afhanklikheid telkens na Jesus te roep is om aan God, die Vader van Christus, die hoogste eer moontlik te bewys.

Want daardeur erken ons nie net sy Seun as Heer en Meester van ons lewe nie. Ons bemagtig God ook. Ons laat God toe om waarlik God te wees. Om dit wat God die beste kan doen – en wat Hy in Christus so duidelik bewys het – daadwerklik aan ons te gun.

En dit is om ons te vergewe. Om ons, wanneer ons na Hom roep, onmiddellik te hulp te snel en met liefde te omarm. Dit is omdat die Christelike kerk hierop vertrou dat die kerk oor die eeue heen elke Sondag in die erediens hierdie roep laat opklink: “Kyrie eleison, Christe eleison” – “Here, wees genadig, Christus, wees genadig.”

Ja, en jy hoef nie tot Sondag te wag nie. Vandag reeds, wanneer die leegheid en die mislukkings van jou lewe jou daartoe dryf, moenie huiwer nie. Roep: “Here, ontferm U oor my!”

God wag daarop. Trouens, meer as enigiets anders wil God jou vandag weer kroon met sy troue liefde en ontferming (Psalm 103:4).

Here, ek wil U vandag weer prys en nie een van u weldade vergeet nie. Amen.

Carel Anthonissen