Home » November » Om presies te sê wat ons verlang

Om presies te sê wat ons verlang

Jesus vra hom toe: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” Die blinde man antwoord Hom: “Rabboeni, dat ek kan sien” (Markus 10:51).

Wie soos die blinde Bartimeus vir Jesus as die Seun van God erken, Hom onvoorwaardelik begin volg en voortdurend na Hom bly roep, kan vertrou dat Hy na hulle sal luister.

Dit is dan ook presies wat in dié verhaal gebeur. Nie net vra Jesus die skare om die blinde Bartimeus te roep nie; Jesus gaan ʼn stappie verder. Wanneer Bartimeus uiteindelik voor Hom staan, vra Jesus vir hom: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?”

“Ja, wat …” – so hoor ons Jesus pols – “is jou diepste wens en verlange? Sê dit vir My sodat Ek kan luister en besluit.” Waarop die blinde Bartimeus dan antwoord: “Dat ek kan sien, Rabboeni.”

Miskien is dít die geheim van geloof. Dat ons nie net aanhou roep na Jesus nie, maar ook presies sal sê wat ons verlang. Ja, dat ons ons wense en begeertes, ons diepste behoeftes, duidelik voor Hom sal uitspel.

Nie dat Jesus altyd aan al ons wense en begeertes voldoen nie. Daarvoor is ons motiewe te onsuiwer, ons wense dikwels te selfsugtig. Maar soms, soos in die geval van Bartimeus wie se vertroue so groot was dat hy aanhou roep het, wat selfs sy bokleed prysgegee het, is Jesus geneë om te help. Val Hy in by ons wense.

Hy laat selfs toe dat die skynbaar onmoontlike moontlik word.

Here, U ken die diepste motiewe en verlange van ons hart. U ken dit beter as wat ons dit self ken. Leer ons só bid dat U geneë sal voel om ons te help. Amen.

Carel Anthonissen