Home » Desember » ʼn Dubbele uitdaging

ʼn Dubbele uitdaging

Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe (1 Timoteus 4:7).

ʼn Baie goeie vriend van my wat bekend is vir sy onblusbare energie en lewenslus, word onlangs onverwags deur siekte platgetrek.

Eers is dit die hart wat lol sodat vyf are van dié belangrike orgaan vervang moet word. Toe is dit weer die rug se werwels en senuwees wat pla. Sodat hy nouliks kan beweeg.

Veral laasgenoemde, dat hy skielik liggaamlik aan bande gelê is, het ʼn groot emosionele uitwerking op hom – een wat hy kwalik voorsien het. In so ʼn mate dat toe ons mekaar onlangs sien, hy kla dat sy gees nie reg voel nie.

Sy opmerking het my weer bewus gemaak van die hegte band tussen liggaam en gees, tussen lyf en kop. En hoe wat ons voel of dink grootliks bepaal word deur ons liggaamlike toestand. En dat wanneer ons gemoedstemming positief en rustig is, dit ook ʼn helende uitwerking op ons liggaam kan hê.

Die feit dat liggaam en gees so innig vervleg is, bring altyd ʼn dubbele uitdaging. Dit is dat ons in die lewe wat ons gegun word, sorg sal dra dat ons liggame deur gereelde oefening en goeie eet- en drinkgewoontes gesond en fiks sal bly. Terwyl ons terselfdertyd toesien dat ons geestelik groei, onder meer deur ons gereeld in gebed en diens aan God te wy. En God steeds vir die dag van môre te leer vertrou (1 Timoteus 4:7-8).

Op dié manier, so getuig Paulus, sal ons innerlik sterk, hoopvol en geduldig bly, veral wanneer terugslae, ouderdom en die dood ons liggaamlik begin knou (2 Korintiërs 4:16-18).

Kom, Gees van God, versterk ons innerlik so met u genade en u liefde dat siekte en dood ons nie moedeloos of wanhopig maak nie. Amen.

Carel Anthonissen