Home » Desember » Bekering – die deur tot egte lewe!

Bekering – die deur tot egte lewe!

Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg en ʼn doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig (Lukas 3:3).

In Lukas 3:2 hoor ons hoe die woord van God Johannes die Doper in die woestyn bereik het.

Maar wat was die inhoud van hierdie woord? Ja, watter boodskap moes Johannes aan die mense gaan verkondig?

In sy prediking roep Johannes die mense allereers op tot bekering, ja, tot ʼn terugkeer na God met die belydenis van sonde op hulle lippe. Sodat God hulle kon hoor, kon vergewe en tot nuwe lewe kon lei.

Die woorde sonde en bekering is nie oral gewild nie. Veral omdat dié woorde by baie, selfs goeie gelowiges, gevoelens van skuld, vrees en selfveragting oproep. Ook die idee dat God ʼn straffende God is.

Miskien help dit as ons sonde nie net sien as immorele dade of oortredings nie, maar as alles wat ons in dié lewe van ons menslikheid kan beroof. In die woorde van ʼn bekende teoloog:

“Sin is a problem because it kills. It kills us because it is a refusal to become fully human. It is anything that interferes with the opening up of our whole hearts to God, to others, to creation and to ourselves. It is estrangement, disconnection, sterility, disharmony, apathy, carelessness. It is the opposite of creativity, abundance and flourishing. It is a walking death.”

Bekering is om ons in vertroue te draai na dié God wat in Christus gekom het om ons vry te maak van die sondes van selfsug, apatie en vervreemding. En aan ons die ware lewe, en dit in oorvloed, te gee.

Tydens Advent wag en vertrou ons hierop.

Here, vandag draai ons opnuut na U toe. Ons kom met alles wat ons tot dusver van U, van ander en van onsself vervreem het. Ons bid: Vergewe en bevry ons tot egte menslikheid. Amen.

Carel Anthonissen