Home » Januarie » Die seëning in sekondes

Die seëning in sekondes

My tye is in u hand (Ps 31:16).

Die datums op die grafte verskil met 76 jaar en 364 dae. Aan die een kant is die ouma se graf – sy het op die rype ouderdom van 177 jaar gesterf. Langsaan is die graffie van haar kleinkind – sy het ʼn skrale 6 uur gelewe: 21 600 sekondes, nie veel meer as een oggend in ʼn gewone mens se lewe nie. Hoe broos is die lewe! Hoe kosbaar was elk van daardie sekondes!

Voor óns lê ʼn nuwe jaar, 31 536 000 sekondes om presies te wees! Elke sekonde wat ons gegun word om te leef, is ʼn geskenkpakkie van God, ʼn wonderlike gawe uit sy hand. Elke sekonde is ʼn geleentheid. Om vir die Here te leef; om te weet dat ek aan Hom behoort. Om as gelowige te jubel: Ek, ja, ook ék kan deur God se genade … glo!

Waarlik, tyd is kosbaar. Daarom sê Paulus: Maak die beste gebruik van elke geleentheid (Kol 4:5). Sekonde na sekonde tik die tyd verby. Elke oomblik bring ons nader aan die einde van ons lewe, van alles. Daar is so baie wat ons kan, wat ons mag, wat ons moet doen – want ons weet nie hoeveel van die sekondes van hierdie nuwe jaar ons gegun sal word nie.

Gelukkig is ons sterwensuur, soos ons geboorte-uur, in God se hand. Miskien word nog 77 jaar vir ons by verlede jaar gevoeg. Of dalk net 6 uur. Wie weet? God! My tye is in sy hand (Ps 31:16). Elke sekonde.

Elke sekonde is ʼn geskenkpakkie van God, ʼn wonderlike gawe uit sy hand.

Vader, my sekondes is getel, maar Goddank – dis U wat dit getel het. Amen.

Johan Cilliers