Home » Februarie » Uncategorized » Met God in die kelder

Met God in die kelder

Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle (1 Pet 5:7).

Daar is mense wat meen dat die Christelike geloof in ʼn hemelse Vader wat vir ons sorg en na ons gebede luister maar net ʼn projeksie van die menslike gees is, ʼn uitvloeisel van die menslike gemoed.

Hulle sê dit is wensdenkery. Omdat mense ʼn behoefte aan ʼn Vaderfiguur het, so word geredeneer, “skep” hulle iemand met wie hulle te eniger tyd en op enige plek kan praat. Een wat sterker as hulle is en alle probleme kan oplos waarmee mense nie raad weet nie.

Die mense sê ons is soos ʼn seuntjie wat met ʼn trap na ʼn donker kelder moet afklim en dan, om sy vrees vir die donkerte te verdryf, kamtig met “iemand” begin praat. Maar eintlik praat hy met homself.

Ons Vader is nié ʼn projeksie of ʼn selfgeskepte mensbeeld nie. Ons Vader het Hom van bo en van buite ons gees aan ons geopenbaar en Hy doen dit steeds deur sy Woord en Gees. Hy is ʼn “objektiewe” werklikheid.

Dat ons ʼn behoefte aan ons Vader het, is egter baie waar. Hy is sterker as ons. Hy kán probleme oplos wat ons moedeloos laat. Daarom sê die Skrif: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Pet 5:7). En: “Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon” (Heb 11:6).

Ons kan maar met die Vader praat. Hy luister. Ook in die donker.

Vader, dankie dat die “Iemand” met wie ek in die keldertye van my lewe praat nie ʼn menslike uitdinksel of uitvindsel is nie, maar ʼn werklike, teenwoordige Persoon met ʼn hart wat klop – vir my; en ore wat luister – na my. Dankie, Here, dat U meer is: my Vader. Amen.

Johan Cilliers