Home » Februarie » Opgelos in Christus

Opgelos in Christus

Iemand wat aan Christus behoort, is ʼn nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom (2 Kor 5:17).

Wanneer ʼn mens in Jesus Christus glo, bestaan daar die wonderlikste eenheid tussen jou en Hom. Hierdie eenheid is nogal moeilik om te beskryf. Deur die eeue heen probeer teoloë dit al doen.

Daar is minstens twee dinge wat ons oor hierdie eenheid kan sê: Eerstens, jy verloor nie jou identiteit wanneer jy “in” Jesus glo nie. Hy maak jou nie iemand anders as Johan, Elna, Karin of Jacques nie. Die kleur van jou oë bly nog dieselfde. So ook jou vaardighede en jou persoonlikheid. Dit is immers jy wat glo.

Tweedens word jy tog ook anders. Paulus sê selfs: “Iemand wat aan Christus behoort, is ʼn nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God” (2 Kor. 5:17). Dit is jy, maar ʼn nuwe jy wat glo!

Kom ons probeer dit met ʼn beeld uitdruk.

Wanneer jy ʼn aspirientablet in water oplos, “verdwyn” die tablet in die water. Jy kan dit nie meer sien nie. En tog is dit daar, in die glas! Al die bestanddele en al die genesende eienskappe is daar. Op ʼn nuwe manier. Dis maar ʼn gebrekkige beeld, maar dit wil sê: Jou “potensiaal” vir die goeie word losgelaat wanneer jy in Christus “opgelos” word. Meer nog, jy ontvang slegs in Hom hierdie potensiaal. Laat Hom dus toe om jou sag te maak, om jou in Hom op te los. Vir ʼn nuwe bestaan. Moenie so hard wees nie. ʼn Klip in ʼn glas water beteken vir niemand iets nie.

Laat ons Jesus toelaat om ons sag te maak, om ons op te los vir ʼn nuwe bestaan.

Here Jesus, verlos my. Dis al oplossing. Amen.

Johan Cilliers