Home » Februarie » ʼn Naam soos ander?

ʼn Naam soos ander?

“Jy moet Hom Jesus noem” (Matt 1:21).

“As jy wil leer hoe om reg te preek, moet jy leer om die woord Jesus reg uit te spreek,” het my homiletiekprofessor destyds op Kweekskool gesê. Hy het nie bedoel dat predikante op hulle uitspraak moet let nie, maar veral dat hulle moet nadink oor wat, en Wie, hulle met die naam Jesus benoem.

“What’s in a name?” vra William Shakespeare in Romeo and Juliet. En gee dan self die antwoord: “That which we call a rose, by any other name would smell as sweet.” Tussen ʼn saak en die naam daarvan, wou hy sê, is daar geen noodwendige verband nie. Name is uitruilbaar. Al sou jy die voorwerp wat so lekker ruik enigiets anders as ʼn “roos” noem, sal dit niks aan die geur verander nie! ʼn Naam is slegs ʼn paar letters uit die alfabet wat, volgens menslike ooreenkoms en taalkundige reëls, neergelê is om ʼn bepaalde voorwerp te benoem. ʼn Naam kan weer verander ook.

Maar God se Naam is anders. Mense het dit nie uitgedink nie. Die Bybel sê slegs: “In die begin … God” (Gen 1:1). God se Naam is nie uitruilbaar nie. Tussen God se Naam en sy wese is daar ʼn onverbreekbare band. God openbaar Hom in sy Naam; Hy kom in en deur sy Naam tot ons. Sy Naam is dieselfde as sy reddende, versorgende, heilige teenwoordigheid. Kan ons dit mooier, raker uitdruk as met …

Jesus?

Sê hierdie Naam vandag oor en oor. Met dankbaarheid. Want Jesus verlos jou en is by jou (Matt 1:21, 23). “Jy moet Hom Jesus noem” (Matt 1:21).

God se Naam is niks anders nie as sy teenwoordigheidheid

Jesus, so dikwels gebruik ek u Naam onnadenkend, so asof dit maar net nog ʼn woord, net nog ʼn naam is. Tog versprei dit die soet geur van die lewe. Dankie dat ek dit mag ken. Amen.

Johan Cilliers