Home » Februarie » Geen ander Naam!

Geen ander Naam!

Hy bring die verlossing en niemand anders nie (Hand 4:12).

Toe Josef en Maria hulle Kind Jesus genoem het, was dit oënskynlik net nog ʼn naam vir nog ʼn kind. Trouens, die naam Jesus was ʼn doodgewone naam vir die Joodse seuntjies van daardie tyd. Die Hebreeuse vorm daarvan is Joshua. Daar is selfs in ons tyd mense – en nie net Jode nie – wat hierdie naam dra. Dus: Net nog ʼn naam, gegee deur familie en bekend in die geskiedenis. Regtig?

Nee! Hierdie Naam is wesenlik anders as enige ander naam. ʼn Engel het dit self aan die ouers bekendgemaak (Matt 1:20; Luk 1:31). Meer nog, dis God se eie Naam! Wie “Jesus” sê, sê “God – by ons”. Daarom is daar verlossingskrag in hierdie Naam. Dit is immers Hy wat sy volk van hulle sondes sou verlos (Matt 1:21). “Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie” (Hand 4:12).

Die een ding wat geen ander Joodse kindjie, geen mens, geen koning, profeet of priester kon doen nie, het Jesus gedoen. Hy het mense van hulle sondes verlos. Wanneer ʼn mens hierdie Naam sê, spreek jy dus uit wat in die hart van God leef: Dit is sy wil dat mense gered sal word. Die naam Jesus of Joshua beteken letterlik: “God is redding”. Hierdie Naam verklank God se diepste wese.

Op ʼn pragtige en poëtiese manier het die Nederlandse teoloog Oepke Noordmans gesê: “As ʼn mens hierdie Naam reg gebruik, kan dit so ʼn volume in jou hart aanneem dat die nate van jou hart kan dreig om te bars. Dit alles is die som van net vyf letters, wat egter die hele evangelie uitspel: J-E-S-U-S.”

Word weer ʼn slag ʼn kind. Spel die Naam stadig, versigtig. Dink wat jy doen … en gIo.

Wanneer jy die Naam Jesus sê, raak jy aan God se hart.

Jesus, u Woord spel u Naam uit. Leer my spel. Amen.

Johan Cilliers