Home » Maart » Bruid van behoud

Bruid van behoud

Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus (1 Tim 2:5).

Waarom het Jesus mens geword? Was dit omdat God mense nie aan hulleself wou oorlaat nie, en omdat Hy die aarde wou heilig? Dis wat die teoloog Van Ruler dink. Of het Jesus mens geword om ons begrip te wen en binne ons menslike raamwerk met ons te praat en te handel? Albei moontlikhede bevat iets van die waarheid. Maar as ons 1 Timoteus 2:5 lees, weet ons ook dat God veral ʼn Middelaar tussen ons en Hom wou stel. “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus” (1 Tim 2:5). Blaise Pascal, die beroemde geleerde, het gesê: “Ons ken God alleen deur Jesus Christus. Sonder hierdie Middelaar verdwyn alle gemeenskap met God …”

Tussen ons en God is daar ʼn onoorbrugbare kloof wat nie van ons kant af oorgesteek kan word nie. Daar is nie ʼn enkele mens op aarde wat sterk genoeg, slim genoeg, godsdienstig genoeg of heilig genoeg is om oor die kloof te kom nie. Almal val hulle te pletter, stort die afgrond in, val die verdoemenis binne.

God moes van sy kant af ʼn brug lê. ʼn Brug wat aan God se kant en aan die mense se kant van die kloof raak. Dié brug heet: Jesus Christus, eniggebore Seun van God, Hy wat tegelyk God en mens is.

Die Middelaarsbrug tussen God en mens kan jou gewig dra. En toegang na God deur Hom is gratis …

Ons ken God alleen deur Jesus Christus. Sander hierdie Middelaar verdwyn alle gemeenskap met God.

Here Jesus, dankie dat ek nou weer, soos altyd, oor U na my Vader toe kan stap. Dankie dat niks so gratis is soos u genade nie. Amen.

Johan Cilliers