Home » Maart » Binne die sirkel

Binne die sirkel

“Maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees” (Matt 23:26).

Die Heerskappy van Christus strek oor alles. Oor almal. Ook oor die verste uithoeke van my eie hart. As ek ander wil oproep om te buig voor hierdie Heerskappy, moet dit tog ook in my eie lewe waar wees. Anders huigel ek, soos ʼn witgeverfde graf, wat “van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is” (Matt 23:27).

Daar is die bekende verhaal van ʼn sendeling wat jare lank in ʼn ongekerstende gebied gewerk het, sonder veel sukses. Elke dag het hy weer gebid: “Here, gee tog herlewing onder die heidene.” En niks het gebeur nie.

Op ʼn dag het hy by sy studeerkamer ingestap en in die middel van die vertrek op die vloer met ʼn stuk kryt ʼn sirkel getrek. Toe kniel hy in die middel van die sirkel en bid: “O Here, gee tog herlewing onder die heidene. Begin tog binne hierdie kring, in my eie wilde, heidense hart.”

Sulke insig en oorgawe bly vir ons een van die moeilikste dinge om te doen. Juis omdat ons so dikwels, so graag ons hart aan ander here verpand, en so deur hulle beheers word. Daarom moet ons ons daarop toelê om vir Christus, en vir Hom alleen, in ons lewe te ver-Heer-lik. Hy is die Oppermeester. Hy is die Koning. Bely dit vandag in jou daaglikse lewe.

Dalk moet jy, en ek ook, juis vandag ʼn sirkel op die vloer trek … Al sou God by ons wilde, heidense harte begin, kan ons weet dat ook hierdie dag vir ons vol is van sy genade.

Voordat ek ander kan oproep om te buig voor die heerskappy van Christus, moet dit in my eie lewe waar wees.

Here Jesus, so dikwels is my sirkels skanse teen U. Maak dit vandag u werkterrein. Amen.

Johan Cilliers