Home » April » Wie het jou?

Wie het jou?

“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie” (Matt 6:24).

In die 1953-vertaling lui Matteus 6:24 só: “Niemand kan twee here dien nie.” Dit vorm ’n mooi teenstelling met Jesus wat die Here is en die enigste Heer van ons lewe wil wees. Dit werk eenvoudig nie om ’n deel van jou toewyding aan Hom en die res aan ander here te wil gee nie. Die uiteinde van so ’n halfhartige en verdeelde toewyding is gewoonlik ’n algehele boedeloorgawe aan die vreemde en gevaarlike here. Want hulle is nooit met minder as alles tevrede nie. En ons is gewoonlik maar te gewillig.

Walter Luthi, ’n Duitse leraar, vertel van ’n dorpie wat geterroriseer is deur ’n geslepe jakkals wat groot skade in die omgewing aangerig het. ’n Klompie skoolseuns besluit toe om iets aan dié saak te doen en sommer ’n dubbele slag te laan. Hulle sou die jakkals vang – lewend as dit kon – en met hom aan ’n tou deur die hoofstraat van die dorp paradeer. Die dorp se mense sou hulle dankbaar wees en die meisies sou hulle as die onbetwiste helde van die dorp beskou.

Met ’n gelukskoot kom hulle nogal gou op die lêplek van die jakkals af, ’n gat in die grond. Die skraalste outjie onder hulle, omtrent 14 jaar oud, word aangesê om by die gat in te kruip en die jakkals uit te sleep. Vol bravade duik hy in die gat en ná enkele sekondes hoor die ander hom triomfantlik uitroep: “Ek het hom! Ek het hom!”

Toe begin die grond skud en bewe en die stofwolke borrel by die jakkalsgat uit. Toe skree die outjie weer, dié keer doodsbenoud: “Hy het my! Hy het my!”

Dit kan met ons ook gebeur. Want dit is wat die vreemde here met ons doen. Ons dink nog ons het hulle, dan het hulle ons.

Wie het jou? Die here of die Here?

Die uiteinde van ’n halfhartige en verdeelde toewyding aan die Here is gewoonlik ’n algehele boedeloorgawe aan die vreemde here.

Here, red my van die here in my lewe. U is die enigste Here van my lewe. Amen.

Johan Cilliers