Home » April » God én mens in ’n krip

God én mens in ’n krip

Hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys (Matt 2:11).

Wanneer ons sê ons glo dat Jesus “ontvang is van die Heilige Gees”, beklemtoon dit weer die Godheid van Jesus Christus. Dit bly ’n misterie bo alle misteries. Ons sal dit nooit kan verklaar of ten volle verstaan nie. Dit is bokant enige woorde. Dit dwing ons tot aanbidding. Want wie is dit wat gebore is uit die maagd Maria?

Die-Seun-van-God-in-die-menslike-natuur, het die teoloog Van Ruler gesê.

Menslik gesproke is die gebeure nie “logies” nie. Hoe kan twee sake wat mekaar geheel en al uitsluit – naamlik God en mens – in een Persoon verbind word, en steeds waarlik albei bly? Tog is dit presies wat gebeur het! Karl Barth probeer hierdie geheimenis só uitdruk: “God het gebly wat Hy was, naamlik waarlik God, en toe geword wat Hy nie was nie, naamlik waarlik mens.”

Op so ’n wonder kan ’n mens net reageer met bewondering, lof en aanbidding. Dit het die sterrekykers uit die ooste, heidene wat nie tot die volk Israel behoort het nie, destyds al gesnap. Hulle het die Kindjie saam met Maria gesien en geen vrae gevra nie. Hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys (Matt 2:11). Oor die wonder – God én mens in ’n krip – het hulle nie probeer filosofeer nie. Hulle het hulle net verbly.

Ons kan skaars iets anders doen! Ons aanbidding van Jesus kan nooit te gou begin en nooit te lank aanhou nie. Trouens, ’n leeftyd, nee, ’n ewigheid is daarvoor te kort.

God het gebly wat Hy was: waarlik God, en toe geword wat Hy nie was nie: waarlik mens.

Here Jesus, al geskenk wat ek vir U kan bring, is myself. Amen.

Johan Cilliers