Home » April » Uit eie, vrye wil

Uit eie, vrye wil

“Ek weet waar Ek vandaan gekom het en waarheen Ek teruggaan” (Joh 8:14).

Geen mens word uit eie vrye wil op aarde gebore nie. Hoogstens kan ons sê die geboorte van ’n baba is meestal die gevolg van ’n wilsbesluit van die baba se ouers.

Maar baie kinders kom natuurlik onverwags en onwelkom in die wêreld. Feit is, ek en jy het nie besluit om gebore te word nie. In ’n pessimistiese oomblik sou ons selfs kon sê: As ons enige sê in die saak kon hê, sou ons beslis ons geboorte geweier het. Want kyk hoe lyk die wêreld! Kyk watter ellendes het in hierdie lewe op ons gewag! Maar ons het geen beheer daaroor gehad nie. Ons ouers uiteindelik ook nie. Alles lê in God se hand.

Daar was egter Een wat uit eie vrye wil gebore is. Wat vooraf geweet het hoe lyk hierdie wêreld waarin Hy gebore sou word. Hy het presies geweet waarvoor Hy die hemelse heerlikheid sou prysgee om aarde toe te kom. Hy het geweet dat Hy meer as net ’n tragiese lewe sou lei. Dat Hy die som van die ellende van die wêreld sou smaak, die sondeskuld van almal sou dra. Kortom, Hy het geweet waar Hy vandaan gekom het en waarheen Hy sou teruggaan (Joh 8:14).

Tog was Hy gewillig om gebore te word! Vir my. Vir jou. Goddank.

Jesus het geweet dat Hy die som van die ellende van die wêreld sou moes dra.

Jesus, dankie dat U U nie deur die boosheid van die wêreld laat keer het nie, maar na ons toe gekom het. Dankie dat U U veral nie deur die boosheid van my hart laat keer het nie. U het ook na my toe gekom. Amen.

Johan Cilliers