Home » April » Onheerlike heerlikheid

Onheerlike heerlikheid

Sy het … Hom in doeke toegedraai en in ’n krip neergelê (Luk 2:7).

Jesus is nie gebore in ’n paleis of in ’n pragtige omgewing nie. Sy geboorteplek was ’n nederige staI. Sy wiegie was ’n krip. Sy geboorte is nie aangekondig deur groot fanfare en meesleurende sensasie nie. Die rooi tapyt is nie vir Hom uitgerol nie.

Jesus se heerlikheid het heeltemal anders gelyk as wat ons van ’n Koningseun sou verwag. Menslik gesproke was dit ’n onheerlike heerlikheid, dié van God wat in ’n nederige mensegedaante aan ons verskyn het.

NP van Wyk Louw het in 1962 hierdie vreemde heerlikheid van die Seun van God in ’n pragtige gedig beskryf. Gaan lees dit gerus. Beleef in dié woorde hoe Jesus, uit soewereine wil, as mens gebore is. Die eerste oë wat Hom gesien het, was nie die belangrikes en die hoës van die samelewing nie, maar die skaapwagters, die nederiges, die eenvoudiges.

Hoekom so nederig? Hoekom so diep neerdaaI? Om ons as mense uit die dieptes van ons ellende te haal. Ook uit die dieptes van ons hoogmoed.

Jesus se heerlikheid het heeltemal anders gelyk as wat ons van ’n Koningseun sou verwag.

Jesus, U kon so anders gekom het. Met koninklike geweld. Onmiskenbaar. Onweerstaanbaar. Maar nou het U só gekom. Ek dank U, Heer. Amen.

Johan Cilliers