Home » April » Sommer net

Sommer net

Ons het sy heerlikheid gesien (Joh 1:14).

Ons het al so gewoond geraak aan die wonderlike evangelieboodskap dat God mens geword het dat ons nie meer die heerlikheid daarvan goed besef nie. Ons dink selde daaraan dat God ons netsowel in ons ellende kon gelaat het. Want die sonde en skuld waarin ons verval het, het niemand anders nie as ons self oor ons gebring.

Dit was die filosoof Søren Kierkegaard wat ons bewus gemaak het van die oneindige kwalitatiewe onderskeid tussen ons en God. God is alles wat ons nie is nie. Ons is alles wat God nie is nie. God is weergaloos. Hy kan met niks en niemand op die aarde of in die hemel vergelyk word nie. Teoloë noem God die Gans Andere …

Maar wat gebeur? Hierdie gans andere God word ’n mens! Hy word ’n kruispunt binne die koördinaatsisteem van ons sondige wêreld. Hy word “vergelyklik”, tasbaar, sigbaar. Só dat Johannes kan sê: “Ons het sy heerlikheid gesien” (Joh 1:14).

Waarom doen Hy dit alles? Waarom oorbrug God die groot kloof tussen ons en Hom? Die antwoord hierop is so diepsinnig dat die grootste teoloog dit nie ten volle kan verstaan nie, en tog so eenvoudig dat die kleinste kindjie kan!

Sy enigste “rede” om mens te word, om een van ons te word, was sy liefde! Hy het ons nie alleen gelaat nie, “sommer net” omdat Hy ons liefhet.

Wat ’n evangelie! En dis ook vir jou!

God se enigste “rede” om mens te word, was sy liefde.

Here Jesus, verlos my ook – sommer net omdat U liefde is. Amen.

Johan Cilliers