Home » Mei » Een tree … die dood in

Een tree … die dood in

Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes (Matt 2:1).

In 1969, toe die eerste mense na die maan gestuur is, het Richard Nixon, die destydse Amerikaanse president, gesê dit is sekerlik die grootste enkele gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom, voorafgegaan deur die grootste week in die geskiedenis. “’n Week gekenmerk deur ongelooflike tegnologiese prestasies, menslike vernuf en mannemoed,” het hy dit genoem. ’n Mens kan begrip hê vir sy opgewondenheid. Ook Neil Armstrong, die eerste ruimtevaarder wat sy voet op die maan gesit het, het uiting gegee aan die grootsheid van hierdie geleentheid in sy bekende woorde: “One small step for man, one giant leap for mankind!”

En tog was dit natuurlik hoegenaamd nie die grootste week in die geskiedenis van die mensdom nie. Daarvan berig die Bybel in enkele penstrepe: “Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes” (Matt 2:1). Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis was nie toe mense hulle eerste treë in die ruimte gegee het, toe hulle as’t ware begin opvaar het hemel toe nie. Die gebeurtenis wat die wêreld vir altyd sou verander, het plaasgevind die dag toe God afgedaal het na die aarde toe, toe Hy in sy Seun sy voetstappe op hierdie sondige aarde van ons nagelaat het. Met apologie aan Armstrong: Dit was “one small step for God, one giant salvation for mankind”!

Of, nee, dit was geen geringe stap vir God nie. Dit het die dood van sy Seun gekos …

One small step for God, one giant salvation for mankind.

Here Jesus, dankie dat U u voetspore op die stofpaaie van hierdie wêreld gelaat het. Dankie dat dit ook my pad gekruis het. Amen.

Johan Cilliers