Home » Mei » Kroon van die dood

Kroon van die dood

“Hierdie Kindjie is bestem tot … ’n teken wat weerspreek sal word” (Luk 2:34).

Jesus is nie gebore net ter wille van die wonder van die geboorte self nie: God in die gestalte van ’n mensekindjie! Dit is reeds te wonderlik om te verwoord. Maar daar is ook ’n dieper dimensie waarby ons dikwels verbykyk. Jesus is ook gebore om te sterf. Hy is ’n teken wat deur baie weerspreek sou word (Luk 2:34), tot die dood toe. Van die begin af was dit in Jesus se aardse lewe ’n werklikheid.

Emil Beuchner, ’n Amerikaanse dominee-skrywer, het hieroor ’n pragtige preek gemaak. Daarin laat hy een van die sterrekykers die hele geboorteverhaal oorvertel. Die laaste deel lui so:

“Toe ons uiteindelik by die plek kom, was dit al nag en baie koud. Die herbergier het so min of meer vir ons probeer beduie waar ons hulle sou kry. En ons het hulle daar gekry. Die man en die vrou. En tussen hulle ‘die koning’. Ons was nie lank daar nie … ’n paar minute. Maar laat ek julle sê: Ons het dit daar al, die aand, op sy gesig gesien … die dood, sy dood. Enigiemand kon dit sien. Dit het soos ’n kroon op sy kop gesit – daardie dood wat Hy sou sterf …

“En ons het geweet, die aand al, so seker soos die grond onder ons voete, dat om by Hom te bly, sou wees om moeilikheid te soek. Dit sou beteken dat jy bereid moes wees om sy dood te deel. Miskien is dit die rede hoekom ons so gou daar weg is … Maar nou, na jare, vra ek julle, broers, en die Vader weet ek vra dit eerste vir myself: Is dit nie dalk die waarheid nie, wat groter is as alle ander waarheid, groter as die sterre – dat om sonder Hom te probeer leef ’n erger dood is as om saam met Hom te sterwe?”

En dit moet ons ook goed weet: Wie die Kindjie Jesus volg, sal deel in sy sterwe. Maar leef! Vir God.

Om sonder Jesus te leef, is ’n erger dood as om saam met Hom te sterf.

Jesus, U het ’n kroon van dorings gedra. Reeds in die krip. Amen.

Johan Cilliers