Home » Mei » ’n Paar ou skoene

’n Paar ou skoene

Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie (Ps 138:8).

God skryf nooit sy skepping af nie. Al het die mens dinge daarop so verkeerd laat loop. Hy bly vir altyd getrou (Ps 146:6). En, soos Psalm 138:8 sê, Hy laat nie die werk van sy hande vaar nie.

God maak nie met die skepping soos ’n mens met ’n paar ou skoene maak nie. Dit word weggegooi en ’n nuwe paar aangeskaf. Maar God maak die skepping nuut, die skepping soos ons dit ken; dieselfde skepping wat die wonde van die sonde dra, word uit die verderf bevry. Daarom moet ons eerder praat van herskepping (recreatio) as van ’n totaal nuwe skepping (nova creatio).

Daarom bely die Christelike kerk al eeue lank dat Jesus gebore is uit die maagd Maria. Hy is nie maar net God wat deur Maria heen in die wêreld gekom het, sonder dat Hy nóg kant nóg wal geraak het aan die menslikheid, aan die ware menslike natuur, nie. Nee, Hy word uit Maria gebore en is voluit mens. Daarmee bevestig God sy trou: Hy wil hierdie wêreld, en daarmee natuurlik veral die mense van hierdie wêreld, red. As Jesus nie uit Maria gebore is nie, was die verlossing geen egte verlossing nie.

Maar dit is! Jesus was ’n egte mens. Die verlossing wat Hy bring, is eg. My verlossing ook. Hy kan my ou lewe heeltemal oormaak. Al is ek ’n paar ou, uitgetrapte skoene.

As Jesus nie uit Maria gebore is nie, was die verlossing geen egte verlossing nie.

Jesus, dankie dat U my nie vertrap nie, al is my menslike natuur dié van ’n paar deurtrapte skoene. Amen.

Johan Cilliers