Home » Mei » Goeie nuus

Goeie nuus

… Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word (Matt 1:16).

Ook oor die naam van Maria in die geloofsbelydenis lig party mense die wenkbroue. Die eerste deel van die Christelike belydenis handel tog oor God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde; oor Jesus wat die eniggebore Seun van God en waarlik God is. Hoort die naam van ’n blote mens dan hier?

Daar is goeie redes waarom Maria se naam genoem word. Dit wil onder meer die historisiteit van die geboorte van Jesus onderstreep. Dit wil sê: Jesus was waarlik mens. Hier op die aarde. Hy is hier uit ’n vrou gebore – een in ’n lang ry geslagte: Seun van Maria, en so Seun van Dawid en Seun van Abraham (Matt 1:1). Dit is goed dat dit so is. Want nou word ons geloof nie vasgemaak aan ’n blote teorie of ’n wonderlike idee nie. Dis nie iets abstraks nie. Ons geloof is gerig op ’n Persoon, waarlik God maar ook waarlik mens, gebore as ’n kind met hande, voete, oë, mond en ore – en ’n ma. Hy het ’n geboortedatum en ’n sterfdatum – ’n geskiedenis.

Ons geloof is dus nie gegrond op ’n fabel of ’n sprokie nie, maar op ’n feit, ’n heilsfeit. As Jesus se geboorte vandag moes plaasvind, sou dit nie laataand as fiktiewe drama oor die televisie uitgesaai word nie, maar in die agtuur-nuusbulletin aangekondig word.

Want dit is wat dit is: goeie nuus. Werklik.

Waar!

Die evangelie is nie ’n fabel of sprokie nie, maar ’n feit.

Jesus, leer my nuut na die kalender kyk. U is daar. Amen.

Johan Cilliers