Home » Mei » Die kruisdraer, Maria

Die kruisdraer, Maria

“’n Swaard sal deur jou siel gaan” (Luk 2:35).

Uit reaksie op die oorwaardering van Maria wat in sommige kerklike tradisies bestaan, kan ons as Protestante maklik verval in ’n onderwaardering van hierdie besonderse vrou. Die Katolieke verwyt ons juis dat “die vrou van Martin Luther vir Protestante belangriker is as die moeder van Jesus”. Dié aanklag moet ernstig opgeneem word.

Daar is goeie en belangrike redes waarom Maria in die Skrif en die geloofsbelydenis vermeld word. Sy is onder andere ’n voorbeeld van ’n gelowige wat op ’n besonderse wyse moes leer dat geloof in Jesus ’n prys vra, opoffering vra, kruisdra impliseer. Heel aan die begin van die geskiedenis hoor sy al dat ’n swaard deur haar siel sou gaan (Luk 2:35).

Dit geld vir die lewe van elke volgeling van Jesus. As Jesus ’n kruis moes dra, kan ons nie ’n pad vol rose verwag nie. Die wêreld sal ons nie toejuig nie. As ons Jesus werklik navolg, sal die wêreld ons haat. Dit het Jesus self gesê. Dit hoort by die geloof.

Maar dit hoef ons nie pessimisties te stem nie. Ons hoef nie te huiwer om Jesus te volg nie. Want “elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou,” het Jesus gesê (Luk 9:24). Wat Emil Beuchner in sy preek gesê het (13 Mei, Boodskap vir Vandag), is waar: Om sonder Hom te probeer leef is ’n erger dood as om saam met Hom te sterf.

Die bietjie wat ons prysgee om Jesus te volg is kleiner as ’n stofkorreltjie in vergelyking met wat ons ontvang: die koninkryk van God.

As Jesus ’n kruis moes dra, kan ons nie ’n pad vol rose verwag nie.

Jesus, U roep my en sê: Kom hier en sterf. Here, ek weet dit beteken eintlik: Kom hier en leef. Ek kom, Here. Amen.

Johan Cilliers