Home » Mei » God se hartklop

God se hartklop

“Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan dié wat Hom eer” (Luk 1:50).

In die tweede deel van Maria se loflied bely sy wie die God is wat groot dinge aan haar gedoen het (Luk 1:49-50). Want geloof sluit nie net ’n persoonlike oortuiging in nie, maar veral ’n oortuiging oor wie en hoe God is.

Maria sê God is die God van ontferming (v 50). En sy voeg by dat hierdie ontferming “van geslag tot geslag” duur, dit wil sê, dit word nie gestuit deur die ongehoorsaamheid van mense en die weerbarstigheid van hulle harte nie. Dit gaan voort deur die geskiedenis.

Want so is God! Sy wese is ontferming. Ja, “barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie” (Ps 103:8-10).

’n Mens kan beswaarlik die Kersevangelie verstaan as jy hierdie ontferming van God nie begryp nie. Sy Seun word vir ons gebore juis omdat Hy so ’n sagte hart het. Die teoloog Van Ruler het geskryf: “Daar is een ding wat ons diep en mateloos troos: dat daar êrens in die wêreld werklik ’n Hart is en dat die heelal daarom nie koud en stom is nie.”

Ja, God het ’n hart. Dit klop warm vir sondige mense.

Hoor jy dit klop?

Dit kan ons diep en mateloos troos: dat daar êrens in die wêreld werklik ’n Hart is en dat die heelal daarom nie koud en stom is nie.

Here Jesus, dankie dat my hart nie gejaagd hoef te klop oor alles wat my bekommer nie. Want daar is ’n ander Hart wat klop. Vir my. Amen.

Johan Cilliers