Home » Mei » Wêreldwye liefde

Wêreldwye liefde

Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ’n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood (Rom 1:16).

Dat Pilatus se naam in die geloofsbelydenis ingesluit is, onderstreep nie alleen die historisiteit van Jesus se lyding nie, maar ook die universaliteit daarvan.

Jesus sterf nie alleen in diepte, dit wil sê, binne-in die verskriklike sondigheid van die geskiedenis nie, maar ook in wydte, dit wil sê, vir almal wat deel vorm van hierdie geskiedenis, vir alle mense. Pilatus was immers nie ’n Jood nie, maar ’n heiden. Dit is vir ons ’n klinkklare aanduiding dat die lyding en sterwe van Jesus nie net binne die ruimte van die Joodse volk afspeel nie, maar ook binne die ruimte van die wêreld wat deur Hom verlos word.

Hiervoor moet ons besonder dankbaar wees.

Want as Jesus net vir die Joodse volk gesterf het, was ons elkeen nog verlore, “sonder hoop en sonder God in die wêreld” (Ef 2:12). Maar nou is die evangelie ’n wêreldwye “krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood” (Rom 1:16).

Dank God vir sy wêreldwye liefde! Dit strek ook tot by my! Dit sluit ook vir jou in.

Jesus sterf nie alleen in diepte, in die verskriklike sondigheid van die geskiedenis nie, maar ook in wydte, vir almal wat deel vorm van die geskiedenis.

Immanuel, begin by my. Laat ek leer om U te eer. Amen.

Johan Cilliers