Home » Mei » Skuldige Onskuldige

Skuldige Onskuldige

Toe Pilatus sien dit help niks nie en dat daar eerder ’n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas (Matt 27:24).

Met die noem van Pilatus se naam in die Apostoliese Geloofsbelydenis kom ons ook te staan binne die wêreld van die regspraak, dit wil sê, van skuld en onskuld. Pilatus was immers ’n regter, van wie se beslissing die “skuld” of “onskuld” van Jesus afgehang het. Om hieroor uitspraak te lewer het die Jode Jesus juis na hom verwys.

Maar Pilatus kon geen skuld in Jesus vind nie! Hy sê uitdruklik: “Ek vind geen skuld in hierdie man nie” (Luk 23:4). En tog veroordeel hy die Onskuldige tot die dood. Daarom probeer Pilatus, ironies genoeg, sy hande in onskuld was (Matt 27:24). Vir die vroeë Christelike kerk was dit belangrik om in hulle geloofsbelydenis voor die wêreld te sê: Jesus was onskuldig. Selfs Pilatus moes dit toegee …

In die frase “onder Pontius Pilatus” sit die hele evangelie dus opgesluit. Want die evangelie sê: ’n Onskuldige moes vir skuldiges sterf sodat hierdie skuldiges voor God onskuldig verklaar kon word. Martin Luther het dié “transaksie” ’n “gelukkige ruiling” genoem: Jesus dra my skuld, en ek ontvang sy onskuld. Die diepte van die lyding wat dit vir Jesus gekos het, kan ons nie eens begin peil nie. “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (2 Kor 5:21).

Leef vandag vanuit hierdie wonder, onskuldige skuldige …

Daar het ’n “gelukkige ruiling” plaasgevind: Jesus dra my skuld, en ek ontvang sy onskuld.

Jesus, ek kan nie my hande in onskuld was nie. Was U my skuld weg. Amen.

Johan Cilliers