Home » Junie » Aangeklaagde regter

Aangeklaagde regter

Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing (Hos 11:8-9).

Daar is iets baie vreemds aan die oordeel wat Pilatus as regter oor Jesus uitspreek. Alhoewel hy geen skuld in Hom kon vind nie, lewer hy Hom oor om gekruisig te word. Agter hierdie aardse regspraak is daar egter ’n ander Regter, naamlik God. Omdat God die Heilige is, moet Hy die mensdom se sonde straf. Iemand moet die skuld dra en daarvoor betaal. >” class=”wp-more-tag mce-wp-more” alt=”” title=”Read more…” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />

God se liefde brand egter sterker as sy oordeel. Hy bedwing sy gloeiende toorn teenoor die mense (Hos 11:8-9). As Regter stel Hy sy eie Seun, wat self God is, as Aangeklaagde in die beskuldigdebank. Deur Hom skuldig te verklaar, tref God Homself met sy oordeel. In die onregverdige regspraak van Pontius Pilatus gaan die regverdige regspraak van God in vervulling.

Wie maar iets van hierdie misterie verstaan, verstaan iets van die omvang, van die afgryslike dieptes van ons sonde. Die kerkvader Anselmus van Kantelberg het by geleentheid vir iemand gesê: “Jy het nog nie goed nagedink oor hoe swaar die gewig van jou sonde is nie.” Dis waar. Dis swaar.

Maar, wie die belydenis oor Pilatus reg verstaan, verstaan veral iets van die groot liefde wat God gedring het om sy eie Seun vir sondige mense op te offer. Ons het waarskynlik nog nie goed genoeg nagedink oor hoe swaar die gewig van ons sonde is nie. Maar dalk ook nie hoe wonderlik die krag van God se liefde is nie.

Dis waar. Dis wonderlik.

Het jy al goed nagedink oor hoe swaar die gewig van jou sonde is?

Here Jesus, dankie dat u liefde swaarder weeg as my sonde. Help my dat ek hierdie liefde van U nie ligtelik sal opneem nie. Amen.

Johan Cilliers