Home » Junie » Was Pontius “the pilot”?

Was Pontius “the pilot”?

Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat; maar Jesus het hy laat gesel en Hom oorgelewer om gekruisig te word (Matt 27:26).

’n Groepie kinders moes een Sondag in hulle kategeseklas ’n prentjie van Jesus se lewe teken. Die juffrou het almal se tekeninge baie interessant gevind, maar veral dié van ’n Engelssprekende seuntjie. Hy het ’n straalvliegtuig geteken. Binne die buitelyn van die vliegtuig, as’t ware in die buik daarvan, het hy ’n paar bekende tonele uit die Evangelies geteken: die kriptoneel, die vermeerdering van die brood, Jesus se verhoor en die kruistoneel. In die stuurkajuit het hy ’n mannetjie met ’n valhelm op geteken. Op die juffrou se vraag wie dit dan is, het die seuntjie gesteurd gevra of sy dan nie kan sien dit is “Pontius the pilot” nie!

Oënskynlik was dit op die dag van Jesus se hofsaak Pontius Pilatus wat beskik het oor Jesus se lewe of dood. Asof hy die “pilot” in beheer van sake was. Maar deur dit alles heen was God besig om die verlossing van die wêreld te bewerkstellig! Daarvoor neem Hy selfs ongelowiges, selfs dié wat Jesus verraai, in sy diens. Dink maar aan Judas (Matt 26:56).

Hier staan ons voor die geheimenis van die verhouding tussen God se raadsplanne en die planne van mense, tussen God se handelinge en die vrye keuse van mense. Dit is ’n misterie wat ons in hierdie bedeling nie volledig sal kan verklaar nie.

Maar dit is ’n wonderlike troos om te weet:

God laat Hom nie deur mense of deur omstandighede keer nie. Daarvan is die kruis voldoende bewys.

Selfs die verskriklikste gebeure, ook in ons lewe, kan nooit handuit ruk nie: God is altyd in beheer.

Jesus, ek speel so graag loods. Maar vul U die stuurkajuit van my lewe. Amen.

Johan Cilliers