Home » Junie » Was jy daar?

Was jy daar?

Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus (Rom 6:11).

“Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed Him to the tree?”

So lui die bekende Afro-Amerikaanse gospelliedjie.

En die antwoord? Ja! Ek – en jy – was daar. En nie net as toeskouers van die gebeure nie. 

Toe Jesus daardie dag op Golgota gesterf het, het ek en jy ook gesterf. Jesus sterf so namens ons dat ons kan sê: Ek is nou ook dood – dood vir die sonde – en daarom lewend vir God. En Paulus sê in Romeine 6:11 dat dit gebeur het omdat ons “een is met Christus Jesus”.

Op Golgota het daar werklik iets geweldigs gebeur. Eeue vroeër het die sonde en die dood deur een mens, Adam, in die wêreld gekom en tot by alle mense deurgedring (Rom 5:12). Maar op Golgota het die Lewe ook weer deur een mens, Jesus Christus, in die wêreld gekom (Rom 5:15).

Daar is egter ’n verskil. Die Lewe dring nie outomaties deur tot alle mense nie. Ons moet daarin glo. Ons moet aanvaar dat ek en jy, in Christus, “daar” was toe Hy op Golgota gesterf het. Dit beteken ek kan (moet!) ophou probeer om self my sonde af te sterf en vir God te leef. Jesus het dit vír my gedoen! Ja, ek is werklik op die beste plek waar ek kan wees: in Christus.

“I was there when they crucified my Lord …”

Ek is op die beste plek waar ’n mens kan wees: in Christus.

Here Jesus, dankie dat ook ek daar kon wees omdat U my daar geplaas het. Amen.

Johan Cilliers