Home » Junie » Ek is dood! Ek leef!

Ek is dood! Ek leef!

Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe (Rom 6:8).

Die bekende Christenskrywer Watchman Nee het as jong man in ’n dakkamer by ’n sekere familie loseer. Hy het daar gesit en werk aan ’n indringende studie van Paulus se brief aan die Romeine.

Een oggend het hy by Romeine 6:8 gekom: “Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.” Sy oog het, asof vir die eerste keer, geval op die eerste deel van hierdie vers. In ’n oogwink het die betekenis daarvan tot hom deurgedring. Hy het opgespring, met die trap af gestorm en opgewonde uitgeroep: “Ek is dood! Ek is dood!” Die familie het gedink hy het van al die studie sy sinne kwytgeraak. 

Watchman Nee is terug na sy kamertjie waar hy toe ook die betekenis van die res van die vers gesnap het. Weer het hy in ekstase met die trap af gehardloop en hierdie keer uitgeroep: “Ek leef! Ek leef!” Toe was die familie vas oortuig dat hy sy volle verstand verloor het …

Maar die evangelie maak ons nie verstandloos nie; dit gaan net ons verstand te bowe! Hierdie “objektiewe” sy van die kruis van Jesus kan ’n mens net verwonderd laat staan. Ek is daarby inbegrepe! My doodwees vir die sonde en my lewe vir God lê in sekere sin “buite” my; dis absoluut vas en seker; dis in Christus afgehandel. Daarom hang my verlossing nie af van my goeie lewe nie. Al wat my te doen staan, is om dit te aanvaar en altyd te onthou (Rom 6:11). Baie mense sal dit nie verstaan nie, maar dis waar. Ek is dood! Ek leef!

My doodwees vir die sonde en my lewe vir God lê “buite” my; dis vas en seker; in Christus afgehandel. Al wat my te doen staan, is om dit te aanvaar en altyd te onthou.

Jesus, help my om dit wat dood is nie te laat herleef nie; ook nie dit wat leef te dood nie. Amen.

Johan Cilliers