Home » Julie » Uit die hel na die hemel

Uit die hel na die hemel

Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ’n plek in die hemel gegee (Ef 2:6).

Dat Christus “ter helle neergedaal” het, het nie altyd in die geloofsbelydenis gestaan nie. Dié frase is eers na die vierde eeu nC in die Apostoliese Geloofsbelydenis opgeneem. Maar die saak waaroor dit hier gaan, leef reeds van die begin af in die hart van die kerk. 

Wat beteken hierdie vreemde woorde dan?

Hieroor is daar redelike verskil van mening. Die verskillende interpretasies is egter soos ’n veelkleurige palet waarop daar verskeie kleure is – en elkeen skilder ’n ander faset van die lyding van Jesus. Een manier om dit te verstaan, is dat Jesus letterlik na die hel gegaan het, sodat dié wat in Hom glo dit nooit hoef te doen nie. Hy skerm ons as’t ware af en blokkeer die weg daarheen en steek ’n stokkie voor ons hellevaart. Dit is genade op genade! Paulus verwoord dit soos volg: “Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk en barmhartig en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak … Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en saam met Hom ’n plek in die hemel gegee” (Ef 2:3-6). Dit is wat Jesus se hellevaart vir ons beteken: nie meer hel nie, maar hemel. Halleluja!

Jesus het ’n stokkie voor ons hellevaart gesteek.

Jesus, selfs in die hemel sal daar nie genoeg tyd wees om U te dank vir my verlossing uit die hel nie. Dankie! Amen.

Johan Cilliers