Home » Julie » Hy wat dood was, lewe!

Hy wat dood was, lewe!

Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte (1 Kor 15:4).

Dat Jesus op die derde dag uit die dood opgestaan het, word in al vier die Evangelies beklemtoon (Matt 28:6; Mark 16:6; Luk 24:6; Joh 20:1 ev). Waarom word dit so benadruk? Sou daar dan enige heilswaarde in hierdie feit wees? Ja! Dit wil ons verseker dat Jesus se lyding, dood en spesifiek sy opstanding ’n historiese werklikheid is. Dit is verskriklik belangrik. Jesus staan in die geskiedenis, op hierdie aarde, uit die dood op. Hy betree die dood, die allerlaaste vlak van menswees, en triomfeer dan daaroor in sy opstanding. So intens, so enduit, vereenselwig Hy Hom met ons. Tot ons heil, ons verlossing!

Waarom op die derde dag? Hoekom nie op die eerste of op die tweede dag nie? Sodat daar geen twyfel kon wees nie: Jesus was werklik dood. Hy was drie dae in die graf. Dit was nie slegs ’n skyndood, ’n koma of sommer toneelspel nie. Hy was dood, dood, dood. Maar so word die dood juis oorwin. Jesus se graf is leeg, leeg, leeg. Maar meer nog, dit is histories waar. Jesus het verskyn aan sy dissipels, selfs aan meer as vyf honderd van sy volgelinge op een slag (1 Kor 15:6).

Jy kan dit maar glo. Dis net so ’n feit soos die skepping ’n feit is. En Kersfees en Golgota en … die nuwe aarde en die nuwe hemel wat kom. Want dit is God wat dit gedoen het.

Jesus betree die allerlaaste vlak van menswees, die einde van menswees, en so triomfeer Hy daaroor.

Here Jesus, drie dae dood was nie genoeg om U in die graf te hou nie. Daarom sal niks my ook daar kan hou nie. Amen.

Johan Cilliers