Home » Julie » As … maar

As … maar

As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos (1 Kor 15:17).

Paulus was daarvan oortuig dat Jesus se opstanding uit die dood die essensie van ons geloof is. Daarom redeneer hy in 1 Korintiërs 15:14-19 min of meer soos volg: As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking en ons geloof sonder inhoud, is ons eintlik steeds gevange in ons sonde. Dan is dié wat in Christus gesterf het, verlore. Kortom, dan is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

Is ons? Nee – Goddank! Ons sou kon wees. Maar nou … het Christus opgestaan! Dit, presies dit, kan en moet ons glo. Karl Barth het gesê: “Wil jy glo in die lewende Christus? Jy kan dit alleen doen as jy aan sy liggaamlike opstanding glo. Dit is die inhoud van die Nuwe Testament. Dit staan ons natuurlik vry om die boodskap te verwerp, maar ons kan dit nie verander of voorgee dat die Nuwe Testament iets anders vertel nie. Ons kan dit aanneem of weier, maar ons kan en mag dit nie verander nie.”

Dit is inderdaad presies wat die Nuwe Testament sê: Jesus het liggaamlik uit die dood opgestaan. Dit klink ongelooflik, onmoontlik.

Menslik gesproke, ja. Maar sou so ’n wonder vir God onmoontlik wees? Nee, vir Hom is alles moontlik. Ons moet dit nie probeer verklaar nie. Ons moet die wonder ’n wonder laat bly en ons net daarin verbly. Want omdat Jesus opgewek is, kan ons ook eendag liggaamlik uit die graf opstaan. Wonder-lik!

Ons kan die boodskap van die opstanding aanneem of verwerp, maar ons kan dit nie verander nie.

Here Jesus, ek wil die boodskap nie verwerp of verander nie. Ek neem dit aan. Amen.

Johan Cilliers