Home » Julie » Buitengewone God

Buitengewone God

… God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring deur sy woord (Rom 4:17).

Die opstanding het onteenseglik bewys dat alle dinge vir God moontlik is. Geloof in die dood en opstanding van Christus is daarom gerig op die Een wat meer as die gewone kan doen. Wat ook die “buitengewone”, die “wonderlike” en die “bonatuurlike” kan doen. ’n Mens glo eintlik eers werklik in God wanneer jy nie net aanvaar dat Hy die gewone dinge kan doen nie, maar ook die buitengewone!

Abraham het só geglo. Hy was oortuig dat God lewe uit die dood kon skep. Hy het “teen hoop op hoop” (soos die 1933-vertaling so mooi sê) geglo; dit wil sê, hy het teen alle moontlikheid en waarskynlikheid in geglo dat God aan hom en Sara ’n kind sou gee. Selfs al was dit menslik en fisiologies gesproke onmoontlik vir mense van hulle ouderdom. Later het Abraham ook geglo dat God sy seun Isak uit die dood vir hom sou kon teruggee en sy nageslag in hom sou seën. Ja, Abraham het geglo in die God wat, soos ons teks sê, “dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring deur sy woord” (Rom 4:17).

Glo jy in dieselfde God as wat Abraham leer ken het? In die God wat later vir Jesus uit die dood opgewek het?

Moet dan nie sommer in elke situasie van skynbare onmoontlikheid en onwaarskynlikheid in jou lewe “berus” nie. Dikwels is ons berusting baie naby aan ongeloof.

Veral dit word ontmasker by die leë graf van Jesus …

’n Mens glo eers werklik in God wanneer jy aanvaar dat Hy nie net die gewone dinge kan doen nie, maar ook die buitengewone.

Jesus, u genade is buitengewoon. Dit het immers vir my, wie se sonde “onmoontlik” groot is, gered. Amen.

Johan Cilliers