Home » Julie » Daar is krag!

Daar is krag!

… en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo (Ef 1:19).

Jesus se opstanding uit die dood hou vir ons die voordeel in dat Hy nie meer, soos in sy aardse gestalte, aan tyd en plek gebonde is nie en daarom altyd en oral by ons kan wees. Sy opstanding uit die dood het vir ons die verdere unieke betekenis dat ook ons, net soos Hy, uit die dood kan opstaan en wel in die breedste sin van die woord. Ek kan byvoorbeeld nou reeds uit my sondige bestaan opstaan, en eendag ook uit die graf. Ek kan teen alle vorme van die sonde en dood in die samelewing veg. Want die opstanding van Jesus is die triomf oor die dood in al sy vorme.

Maar kom ons keer terug na die betekenis van Jesus se kruisdood vir my en jou, nou, op hierdie oomblik, en vir elke dag. Die implikasie daarvan is dat ons elke dag, op grond van Jesus se opstanding, uit die dood, die sonde en die verderf kan opstaan. Dit – wat die Bybel ook “heiligmaking” en Calvyn “voortdurende of daaglikse bekering” noem – is gegrond op die hartklop van die evangelie: dat Jesus met sy opstanding oor die dood en graf getriomfeer het. Daarom is die wesenlike aard van heiligmaking dit: om telkens wanneer ons in ons lewe die bewyse van die sonde en die dood sien, dit te beveg, te besweer, weg te gee in die dood van Jesus. Heiligmaking is om werklik in die krag van sy opstanding te glo. Dit is immers dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het wat God ook uitoefen in ons wat glo (Ef 1:19-20).

Moet tog nie dat die opstanding vir jou tevergeefs plaasgevind het nie. Nooit nie. Nie eens ’n sekonde lank nie. Want dit is die mees tragiese wat met ons kan gebeur …

Ek kan nou reeds uit my sondige bestaan opstaan, en eendag ook uit die graf.

Jesus, verander my klag in ’n uitleef van u krag. Amen.

Johan Cilliers