Home » Julie » ’n Gebou van God

’n Gebou van God

Dit is ’n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan (2 Kor 5:1).

Dat Jesus opgestaan het uit die dood maak nie net ons heiligmaking moontlik en roep ons daartoe op nie. Dit maak ook ’n groot stuk verwagting in ons los: die hoop op ons eie opstanding eendag uit die graf. ’n Letterlike, liggaamlike opstanding!

Dit is nogal moeilik om dit vir jou voor te stel. Paulus sê in 1 Korintiërs 15:44 en verder dat ons opstandingsliggaam ’n “geestelike liggaam” sal wees. Daarmee bedoel hy een wat so van die Gees deurdrenk sal wees, so gevul met die opstandingskrag van Jesus, dat die laaste spore van die dood en verganklikheid vir ewig daaruit sal verdwyn. Dit sal ’n liggaam wees wat nooit moeg word, nooit siek word en nooit sterf nie. ’n Liggaam wat geskik is om God tot in ewigheid te dien …

Dit is iets om te onthou wanneer ons aardse liggame deur siekte of ouderdom “afgetakel” word. Onkeerbaar sal die skoonheid en varsheid van die jeug by ons almal die een of ander tyd moet plek maak vir die kragteloosheid en grys hare van die ouderdom (Ps 71:9, 18). Paulus gebruik die beeld van ’n gebou om dit verduidelik: “Ons weet,” skryf hy in 2 Korintiërs 5:1, “dat wanneer ons aardse woning, wat maar ’n tent is, afgebreek word, ons ’n vaste gebou in die hemel het. Dit is ’n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan.”

Jou liggaam, jou “aardse tentwoning” is belangrik. God gee dit vir jou. Maar moenie die tentpenne te diep hier probeer inslaan nie … Die groot opstanding is voor die deur.

Moenie jou tentpenne te diep hier op aarde probeer inslaan nie.

Here Jesus, help my om anders na my liggaam te kyk. U werk daarmee. Amen.

Johan Cilliers