Home » Julie » Oor die horison

Oor die horison

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het (1 Kor 15:20).

’n Sendeling in Indonesië se kind het gesterf. Die pa het met sy eie hande die doodskis gemaak. Terwyl hy hiermee besig was, het hy liedere oor Jesus gesing. ’n Ongelowige het daar verbygekom en hom verwonder aan hierdie vreemde verskynsel: ’n Man maak sy eie kind se doodskis en sing nie klaagliedere of treurliedere nie, maar lofsange!

Hy sê toe smalend vir die sendeling: “As my kind dood was, sou ek gehuil en klaagliedere gesing het. Wat gaan aan met jou?”

Waarop die sendeling geantwoord het: “My kind is by Jesus, in die Vaderhuis. Dit is rede tot dankbaarheid, genoeg rede om lofliedere te sing.”

Hierop vra die ongelowige verwonderd: “Kan julle Christene dan oor die horison sien?”

Hiermee het hy bedoel: Kan julle dan deur die muur kyk wat die dood aan die einde van die lewe opgerig het?

Ja, ons kan! Ons kan deur die muur van die dood en oor die horison van ons verganklikheid kyk. Jesus het vir ons ’n bres daarin geslaan. Hy het deur die dood heen gegaan en triomfantelik anderkant uitgekom. Hy is “opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het” (1 Kor 15:20). Ons volg Hom.

Moenie vandag teen mure en horisonne, van watter aard ook al, vaskyk nie. Moenie dat doodloopstrate jou ontstel nie. Die horison is oop. Die muur is afgebreek. Jesus is uit die graf.

Ons kan deur die muur van die dood en oor die horison van ons verganklikheid kyk.

Jesus, haal my oogklappe af. Amen.

Johan Cilliers