Home » Uncategorized » Mense kán verander

Mense kán verander

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig (Ef 5:8).

Dorothee Sölle was ’n bekende Duitse teoloog. ’n Joernalis wat seker gewonder het oor die Christene se aanspraak dat Christus alles nuut maak, het eendag vir Sölle gevra: “Glo u werklik dat mense kan verander?”

Met “mense” het die joernalis nie supermense of heiliges of buitengewoon toegewydes bedoel nie, maar mense soos ons hulle ken, soos ons self ook maar is: sondig, dikwels onverbiddelik en onversetlik op ons gebaande weë … Kan sulke mense werklik verander? Wat van mense wat al jare lank alkoholiste is, of dwelmslawe, of onverskillige kerklosses, dalk totale Godloënaars? Glo ons regtig dat hulle lewe anders kan word? Kan ons ons eie boesemsondes, groot en klein, waaraan ons dikwels so krampagtig vasklou, aflê?

Ja, ons kan! Die krag waarmee God vir Christus uit die dood opgewek het, kan ook sondige mense verander. Hieroor twyfel Paulus nie. “Vroeër was julle die ene duisternis,” sê hy vir die Efesiërs, “maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig” (5:8). Daardie persoon vir wie jy al so lank bid – daardie ouer, vriend, kind – kán verander! Daardie sonde wat jou geloofslewe so kniehalter kán afgelê word!

So het Dorothee Sölle dan ook die joernalis geantwoord: “Ja! Mense kan verander. As ons hieraan twyfel, twyfel ons aan die krag van God wat Christus uit die graf opgewek het. En as ons dit nie glo nie, is ons die opperste ateïste.”

Moenie vandag ’n ateïs wees nie. Jy is ’n Christen. Jou Here het opgestaan!

As ons nie glo dat mense kan verander nie, is ons opperste ateïste.

Here Jesus, verander die wêreld. Verander my. Amen.

Johan Cilliers