Home » Augustus » Breek dit!

Breek dit!

Ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het (Fil 3:12).

Die Nederlandse teoloog Van Ruler het ’n pragtige beeld gebruik om te illustreer dat Jesus se opstanding ook sy oorwinning oor die dood beteken het. “Jesus het die dood soos ’n stuk hout op sy knie neergesit en dit met een kragtige hou middeldeur gebreek!” skryf hy. Hy het die dood vasgegryp, sy gifangel uitgetrek en dit kragteloos op die aarde laat terugval.

Uit hierdie triomf oor die dood kan ons, sy volgelinge, daagliks leef. Daarom moet ons die doodsheid uit ons denke weer en die lewe najaag, dit aangryp. Paulus skryf dat hy dit gedoen het: “Ek span my in om dit alles [die lewe] myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het … ek maak my los van wat agter is [die doodsheid in ons denke] en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus” (Fil 3:12-14).

Die opwekking van Jesus wek ons op en moet ons opgewek maak! Sy opstanding laat ons opstaan en moet ons opstandig maak teen alle vorme van sonde en dood. Die vars bries van die evangelie waai mos sedert die opstanding deur ons muwwe, doodse wêreld. Dit laat ons tintel van opgewondenheid; dit maak ons harte en gedagtes oorlopens toe vol vreugde.

Dit gee ons veral moed en krag om vandag ons ou lewe soos ’n stuk hout oor die knie te sit en dit middeldeur te breek. Ja, breek dit!

Die opwekking van Jesus wek ons op en maak ons opgewek! Sy opstanding laat ons opstaan en maak ons opstandig teen elke vorm van sonde en dood.

Jesus, vergewe my dat ek so graag weer wil vasgom wat U reeds stukkend gebreek het. Amen.

Johan Cilliers