Home » Augustus » Afskeid is nie afstand nie

Afskeid is nie afstand nie

Ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader (1 Joh 2:1).

Met Jesus se hemelvaart het Hy, in sy menslike gestalte, van sy dissipels afskeid geneem. Ons, sy kerk wat leef in die tyd tussen sy eerste en tweede koms, sien Jesus nie meer in sy menslike gestalte nie.

En tog beteken dit nie dat daar nou ’n afstand is tussen Jesus en sy dissipels – van toe én van nou – nie.

’n Afskeid was daar wel, maar nie ’n afstand nie!

Dit was vir die dissipels, en is vir ons, voordelig dat Jesus opgevaar het na die hemel. Só het Jesus self gesê: “Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur” (Joh 16:7).

Die hemelvaart beteken dus dat Jesus nou deur sy Gees oral en altyd by ons is. Wat ’n troosryke gedagte: ons het ’n Voorspraak in die hemel by die Vader, naamlik Jesus (1 Joh 2:1), én ons het ’n Voorspraak op die aarde, in ons harte, naamlik die Heilige Gees.

Ons kan dié dag wat voor ons lê, aanpak met die wete dat Jesus ons vandag by God verteenwoordig, en dat die Heilige Gees God by ons verteenwoordig.

Jesus se hemelvaart bring ons by God en God by ons! Kan ons dan iets anders as oorwinnaars wees, en méér? (Rom 8:37).

Jesus verteenwoordig ons by God in die hemel, en die Heilige Gees verteenwoordig God by ons op aarde. Jesus se hemelvaart bring ons by God en God by ons.

Here Jesus, ek dink so maklik dat U miljoene kilometer ver is. Intussen is U nog nader aan my as die grond onder my voete. Amen.

Johan Cilliers