Home » Augustus » Hoe ouer, hoe jonger

Hoe ouer, hoe jonger

By die laaste trompet sal dit in ’n oomblik, in ’n oogknip gebeur (1 Kor 15:52).

Die derde waarborg wat die hemelvaart ons gee, is die feit dat ons ook eenmaal uit die graf sal opstaan. Dit waarborg die feit dat ons liggame eendag uit die volslae verderf van die dood tot die volkome heerlikheid van lewe sal opstaan.

’n Mens wil byna sê: Hoe ouer ek word, hoe meer my liggaam met verloop van tyd afgetakel word, hoe jonger word ek, hoe nader beweeg ek na dié punt wanneer my liggaam onverganklik nuut uit die graf sal opstaan. “So is dit ook met die opstanding van die dooies: wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek; wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek, wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek” (1 Kor 15:42-43).

Dit is natuurlik vir ons moeilik om dié opstanding vir ons voor te stel. Hoe gaan al die dooies van alle eeue uit alle grafte opstaan? Hoe gaan liggame wat tot stof verval het, wat doodgewoon verdwyn het, weer “herbou” word, weer “verskyn”?

Dié vrae kan ons maar rustig laat vaar. Vir God is niks tog onmoontlik nie. Vir die Skepper van alles uit niks is dit maklik. En buitendien, vir Een wat groot genoeg is om my sonde weg te neem, my te vergewe, is so ’n “klein wonderwerk” tog geen probleem nie! 1 Korintiërs 15 sê Hy sal dit in ’n oomblik, in ’n oogknip doen.

Want Hy is God.

Vir Een wat groot genoeg is om my sonde weg te neem, is dit geen probleem om liggame wat tot stof verval het weer op te wek nie.

Here Jesus, ek het in my leeftyd al so baiekeer my oë geknip, en so baiekeer ongelowig gebly. Maak my oë oop vir die feit dat U God is. Amen.

Johan Cilliers