Home » Augustus » ’n Tyd van hoop – Jesus regeer

’n Tyd van hoop – Jesus regeer

“Kyk … ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan” (Hand7:56).

In die Apostoliese Geloofsbelydenis word daar telkens verwys na wat Jesus rééds gedoen het: ontvang is, gebore is, gely het, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, opgestaan het, opgevaar het … Maar dan is ons skielik in die teenwoordige tyd! “Jesus Christus … wat sit aan die regterhand van God”. Dit geld vir vandág. Net voordat hy onder die klippe sterf, sien Stefanus ook die hemel geopen en Jesus wat aan die regterhand van God staan (Hand 7:55). Daarmee is ons Middelaar tans besig. Jesus regeer nóú, Hy staan vir ons in.

In die somber tyd net ná die Tweede Wêreldoorlog het professor Karl Barth ’n reeks lesings oor die Apostoliese Geloofsbelydenis gehou. Te midde van die puinhope het die gelowiges elke oggend bymekaargekom, net voordat die stootskrapers begin opruim het. In hierdie tyd praat Barth oor die feit dat Christus nóú aan die regterhand van God sit. Hy sê met die ander artikels was dit soos ’n berg wat ’n mens moes uitklim, maar hier kom ons op die kruin, met asemrowende uitsigte. Die eerste en laaste ding wat ’n mens kan en moet sê oor ons lewe en oor die wêreld is dat Christus nóú aan die regterhand van God sit.

Dat Jesus regeer, is natuurlik nie altyd met die menslike oog sigbaar nie. Daarom voel gelowiges dikwels eensaam en verlate. En tog is dit ’n tyd van hoop … Want Jesus regeer.

Dat Christus aan die regterhand van God sit, is die eerste en laaste ding wat ’n mens kan en moet sê oor ons lewe en oor die wêreld.

Jesus, ek is in die put. Bring my tot op die kruin. Amen.

Johan Cilliers