Home » Augustus » Ons het ’n pleitbesorger

Ons het ’n pleitbesorger

Hy pleit vir ons (Rom 8:34).

Volgens die Apostoliese Geloofsbelydenis “sit” Jesus aan die regterhand van God die Vader. Maar dit wil nie sê Jesus is passief nie. Ons hoor elders in die Woord dat Jesus ook “staan” aan die regterhand van God (Hand 7:56) en dat Hy “rondgaan” tussen die sewe goue lampe wat die kerk verteenwoordig (Op 2:1). Dit is natuurlik beeldspraak, maar dit wil vir ons sê:

Jesus is tans aktief; Hy het nie “afgetree” ná sy aardse bediening nie; Hy sit sy werk voort – vir ons!

Dat Jesus aan die regterhand van God “sit” – dit wil sê, dat Hy heers – is ’n voortsetting van sy koninklike werk. Hy laat deur die Gees sy Woord op die aarde sy loop neem. Hy sit sy profetiese werk voort deur veral vir ons in te tree. Ook sy priesterlike werk gaan voort. Oor laasgenoemde skryf Paulus ontroerend wanneer hy vra én self antwoord: “Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons” (Rom 8:33-34).

Geen wonder nie dat gelowiges deur die eeue heen kon ervaar dat iets, nee, Iemand hulle dra. Deur die klein en groot krisisse van hulle persoonlike lewe, maar ook in hulle bestaan as kerk van Christus. Geen wonder nie dat die koninkryk van God kom. Vir seker. Want Jesus pleit vir ons.

Jesus het nie “afgetree” ná sy aardse bediening nie; Hy sit sy werk voort – vir ons.

Here Jesus, ek pleit by U: Pleit vir my. Amen.

Johan Cilliers